Archeoastronomy

sunset

rainbow

1.Astronomická orientácia rondelov lengyelskej kultúry.

2.Rondel v Bučanoch ako možné slnečné a mesačné observatorium

2a. Rondel in Bučany possibly served as a solar and lunar observatory (English version)

3.Rondel v Bučanoch a jeho možná koštrukcia podľa astronomických smerov


Papers